Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 18 Desember 2010

Asal Mula Raden

Raden moal leupas tina karajaan.Raden teh sebutan keur nu ngadegkeun karajaan.Raden sabenerna lain strata nu katutup.Nilik kana sajarahna,saestuna Raden bisa dipake ku saha wae.Memeh aya karajaan,geus aya kumpulan jalma nu di hiji lembur.Didinya aya nu dikolotkeun boh dina umur & pamikiranna.Eta nu dikolotkeun jadi pupuhu nu ngadegkeun karajaan disebut ku warga nu lianna "Raden" tina kecap laden nu hartina pamingpin kudu ngaladenan warga.Kiwari raden jadi tuturunan.
"tong ngaradenkeun maneh tapi kudu dipikaraden ku batur"

Tidak ada komentar: