Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 18 Desember 2010

Neang Siliwangi di Sunda Kalapa

Geus kuralang kuriling, ngubak ngubek di lembur Sunda Kalapa tapi can manggihan aya Siliwangi. Lolobana malah jalma nu ti wetan nu kapanggih, siga gajah jeung hayam. Sunda Kalapa nu jadi Palabuhan Tarumanagara,Sunda & Pajajaran ayeuna tinggal panineungan.Ieu lembur geus dicekel ku batur. Siliwangi teu napak ngan ninggalkeun cai dina pilemburan. Palsapah silih asah, silih asih, silih asuh jeung silih wangi geus teu jadi dasar lakon hirup di Sunda Kalapa. Kamana atuh Siliwangi teh? Kakubur/dikubur ku no sok tutunjuk?

Tidak ada komentar: