Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 01 Desember 2010

Lain Jalu


Dicipta jadi manusa nu kadua. Maturan Adam nu tunggara. Sarupa tapi beda. Manusa jadi aya pasangannana. Dina pajodoan aya Kaum Adam & Kaum Hawa. Hawa nu taliti dina pagawean. Hawa nu sok jadi rebutan Kaum Adam. Hawa nu sok ngagoda iman Adam. Hawa nu leuleus jadi jagaeun Adam. Hawa nu narima tur ngaborojolkeun, matak nambahan manusa di dunya. Hawa nu ngasuh budak Adam nepi ka gedena. Hawa nu sok ngadu'keun budak Adam unggal waktu. Hawa nu teu weleh ngalayanan Adam. Hawa nu mulas dunya ieu jadi endah.

Tidak ada komentar: